Kubla uzstādīšanas noteikumi:

 • Piekabi novietot līdzenā – horizontālā vietā, kura ir attīrīta no asiem priekšmetiem (stikliem, naglām un tml.)
 • Ar atbalsta „kāju” piekabes priekšpusē noregulē līmeni, lai piekabes priekšpuse un aizmugurējā daļa ir vienā līmenī, pretējā gadījumā iespējama piekabes sasvēršanās, kā rezultātā var tikt radīti bojājumi inventāram.
 • Nofiksē piekabes pārējos četrus balstus.
 • Aizliegts kāpt uz piekabes un kublā, pirms nav nostiprināti piekabes balsti.
 • Uzstāda komplektā ietilpstošos papildus pakāpienus un  kārtīgi nostiprina, pārliecinās par to stabilitāti.

Kubla novākšanas noteikumi:

 • Pirms ūdens nolaišanas, pārliecinieties vai krāsns ir beigusi kurēties, izņemiet aizdari (korķi) vannas apakšā un atveriet krānu, kurš atrodas krāsns aizmugurē un izteciniet ūdeni.
 • Pabeidzot novadīt ūdeni, veikt kubla skalošanu.
 • Nepieciešamības gadījumā veikt krāsniņas tīrīšanu.
 • Kad kublam ūdens ir izlaists var pacelt papildu atbalsta kājas un veikt piekabes pieāķēšanu automašīnai.
 • Sakārtojot visus palīgmateriālus (papildus pakāpienus, airu, termometru, skursteņa augšējo daļu) un nostiprinot vāku, var uzsākt kubla transportēšanu.
 • Braucot, jāievēro maksimālais braukšanas ātrums, kurš nepārsniedz 80 km/h. Ievērojot distanci un trajektoriju ceļa līkumos. Jāņem vērā kubla skursteņa augstums.

Kubla lietošanas drošības noteikumi:

 • Veiciet kubla uzpildi līdz ieteicamajai ūdens atzīmei. Uzpildīšanai izmantot tīru ūdeni.
 • Kubla krāsni aizliegts iekurt pirms ūdens nav sasniedzis noteikto atzīmi kublā (virs augšējās ūdens cirkulācijas caurules).
 • Kubla krāsni drīkst kurināt ar visa veida malku vai briketēm. Kubla krāsni aizliegts kurināt ar visa veida granulām, akmeņoglēm, gāzveida, šķidrajiem kurināmajiem.
 • Nedrīkst aizskart karstas krāsns un skursteņa daļas.
 • Iekāpjot un izkāpjot no kubla, ir jāuzmanās, jo mitras kāpnes var būt slidenas.
 • Iekāpšana un izkāpšana kublā notiek tikai tam paredzētā vietā.
 • Kublā nedrīkst bez uzraudzības atstāt mazus bērnus.
 • Nedrīkst kublā lietot plīstošus (stikls utml) traukus.
 • Zemās temperatūrās <00t nedrīkst atstāt kublā un krāsnī ūdeni – pēc lietošanas, kad krāsns ir izkurējusies, ir jāizlaiž ūdens gan no kubla, gan no krāsns.
 • Elektroierīcēm no kubla jābūt pienācīgā attālumā. Nelietot kublā dažādas, ar elektrību darbināmas iekārtas.
 • Jāņem vērā, ka pilna kubla svars ir apmēram 1.5 tonnas.
 • Aizliegts kublam un platformai veikt jebkādas, iepriekš ar izpildītāju nesaskaņotas, vizuālas un tehniskas izmaiņas.
 • Vienlaicīgi kublā drīkst atrasties ne vairāk kā 8 cilvēki.
 • Pirms kubla lietošanas jānomazgājas dušā.
 • Zemā gaisa temperatūrā lietojot kublu, ieteicams galvā vilkt plānu cepuri.
 •  Kubla procedūras neiesaka cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, ādas slimībām, kā arī grūtniecēm.